Några ord om...

AGENTUR 91

Tanken om en mötesplats där kreativiteten står i centrum växte fram under lång tid. En plats för likasinnade med lust att skapa och att träffa andra som gillar att skapa. Oavsett inom vilket kreativt område det är. Oavsett vilken geografisk plats man träffas på. En kreativ plattform för skapande verksamhet av alla slag. 

Kreativa aktiviteter förenar, inspirerar och har en lugnande verkan på oss som människor. Kreativa aktiviteter kan också omfatta väldigt många olika saker – alltifrån handens verk till mental kreativitet i form av problemlösning. 

Visionen med Agentur 91 är att verka som plattform inom en mängd olika kreativ områden. Dels som mötesforum för yrkeskreatörer, men även som inspiration för andra kreativa personer. Dessutom är Agentur 91 en samarbetspartner till företag som vill satsa på sin utveckling av sin personal med hjälpa av kreativa metoder. 

Med en bakgrund som civilingenjör och ledare skulle man kunna tänka sig att steget är långt till att starta ett företag med kreativ inriktning. Men det är i själva verket väldigt nära besläktat. All form av kreativitet är en slags problemlösning oavsett om den är praktisk eller mental. Det finns mycket matematik i textilt skapande och det finns mycket skönhet och välbefinnande i att lösa en ekvation.  

/Gabriella Eriksson