Några ord om KREATIVITET...

Med Agentur 91 vill jag sätta ljuset på KREATIVITET- att ta tillvara på den kraft som finns inom oss. En kraft som i dagens företag inte nyttjas fullt ut när logik,  rutiner och normer formar oss och begränsar oss att tänka utanför givna ramar. 

Inte är väl kreativt arbete något som är relevant endast för vissa yrkesgrupper, såsom formgivare, fotografer, illustratörer, bildlärare och alla med hantverksyrken? Hur är det med matematiker, ingenjörer,  revisorer och verkstadsarbetare som dagligen ställs inför förändringar eller utmaningar, och behöver sin kreativitet för tänka på nya sätt? 

All form av kreativitet är i grunden en slags problemlösning oavsett om den är praktisk eller mental, för nytta eller nöje. Det finns exempelvis mycket matematik i textilt skapande och det finns mycket skönhet i att lösa en klurig ekvation.  

Människan mår bra av och kan återhämta sig lättare från tuffa perioder genom att ägna sig åt skapande arbete. Kreativa aktiviteter förenar, inspirerar och har en lugnande verkan på oss som människor. Kreativitet berör på så sätt alltifrån handens verk till hjärnans problemlösning och själens välbefinnande. 

 

/Gabriella Eriksson

”Creativity is not a talent. It is a way of operating”

– John Cleese