Kreativitet är grunden till all utveckling

Agentur 91 hjälper privatpersoner och företag att utveckla och stärka sin kreativa förmåga efter sina egna behov och önskemål, genom att erbjuda tjänster inom flera områden där kreativitet är en viktig beståndsdel, så att du kan uppnå det du vill med dig själva och med din verksamhet. 

Kreativa teambuilding-aktiviteter
Föreläsningar & Workshops
Kreativa samarbeten

Genom att stimulera och bejaka vår kreativitet kan vi nå framgång både på det personliga planet och i yrkeslivet.  Att vara kreativ är att att släppa konventioner och att vara fri, att lösa problem och hantera utmaningar på ditt personliga sätt och att utmana din förmåga på egna villkor. 

Med många års erfarenhet av ledarskap och av workshops med gruppövningar kan jag nu erbjuda en annorlunda och givande aktivitet med kreativiteten i fokus för ert företag. Jag skräddarsyr aktiviteterna efter era behov.

Aktiviteterna kan exempelvis vara en rolig personalaktivitet eller utgöra en del i en konferens/teamutbildning med koppling till era värdegrunder. 

Konferens eller möte ...

... med kreativa inslag

Att skapa tillsammans är en stor del av ett företages dagliga verksamhet. Kreativitet är en förutsättning för problemlösning men många gör inte den kopplingen i vardagen, Här använder vi kreativa aktiviteter för att åskådliggöra och ge verktyg för att hantera utmaningar på nya sätt. "Gör man som man alltid gjort får man samma resultat som man alltid fått". Därför gäller det att tänka och agera utanför det vanliga. Öppna upp för en annorlunda och kreativ aktivitet på er nästa konferens eller ledningsmöte.

Kreativ After Work ...

... för nöjets skull

Hitta på något riktigt kul tillsammans. Agentur 91 ordnar aktiviteter för grupper och företag som vill träffas efter jobbet och skapa tillsammans på ett lättsamt sätt.

”Creativity is intelligence having fun”

 – Albert Einstein

Ta kontakt för att diskutera samarbeten:

Om du är företag…